LINDA RAMSING

CERTIFICERET Parterapeut

Parterapeut * Sexolog * Psykoterapeut

Hvor meget er du værd? 

Vores selvværd afspejler den måde vi opfatter os selv på, hvordan vi opfatter andre og hvordan vi håndterer opgaver i vores liv.

Man kan af og til opleve at man ikke er så meget værd som de andre. At man ikke slår til. Det kaldes lavt selvværd. Et lavt selvværd giver en grundlæggende negativ opfattelse af sig selv og man tildeler sig selv ringe værdi.

Når man lider af lavt selvværd kan man være selvkritisk og fokusere mere på svagheder, mangler og fejl ved sig selv. Et lavt selvværd kan også vise sig udadtil så man også fokuserer på andres fejl og mangler. Det kan komme til udtryk ved at man ikke overlader opgaver til andre og hellere vil styre tingene selv.

De mest almindelige symptomer på lavt selvværd er :

  • Pleaser adfærd, hvor man gør alt godt for andre i stedet for at pleje sig selv.
  • Negative tanker om sig selv og sine præstationer. Forholder sig hellere kritisk end positivt til sig selv.
  • Sammenligning af sit udseende og sine præstationer med andres, hvor resultatet for det meste falder ud til de andres fordel.
  • Oplevelse af at andre ikke anerkender ens præstationer, adfærd eller udseende. Der er en manglende evne til selv at fremhæve sine fordele. Når andre så viser opmærksomhed, kærlighed eller accept kan man have svært ved at tage imod det.
  • Har svært ved at sige fra, til udefra kommende krav eller sige fra, overfor egne krav og der er en tendens til at stille forholdsmæssige høje krav til sig selv.

Hvordan tænker du om dig selv?

Har du lutter rosende ord til overs for dine præstationer, dit udseende, din personlighed eller synes du at det halter lidt? Her er et negativt og et positivt mindset om dig:

Mindset 1:

”Du er ikke speciel. Du er ikke lige så dygtig som de andre. Du er ikke god nok. Der er mange der er bedre og mere udsøgte end dig”.

Hvilken stemning opstår inden i dig, når du læser stykket herover?

De fleste vil opleve negative følelser, det kan være lidt tristhed, vrede, uretfærdighed eller ked af det.

Hvad sker der så når du læser og forholder dig til

Mindset 2:

” Du er helt unik. Du lyser af energi, Din udstråling er varme og styrke. Du er helt din egen og det er perfekt. Du er dygtig til dét du sætter dig for at gennemføre.”

Ofte vil det være en mere lys og let stemning der opstår indeni. Her kan vi se hvor meget det påvirker vores psyke om vi tænker positivt eller negativt om os selv.

Hvorfor har så mange dårligt selvværd?

Årsagen til lavt selvværd ligger ofte i vores egen livshistorie og er videregivet af de mennesker man har været, eller er omgivet af. Det kan være, at man er blevet svigtet, overset eller har lært at man skal præstere for at opnå anerkendelse. Vi er alle et produkt af vores forældre, og ofte kan det være små udsagn til barnet på 6 år, der stadfæster sig i vores fremtidige opfattelse af os selv.

Det er vigtigt at understrege at vores forældre, ikke bevidst har gjort noget, for at give os dårligt selvværd, det er en misforstået opfattelse hørt med et barns ører, der danner vores leveregel i det voksne liv.

Har der i din opvækst manglet ubetinget anerkendelse, kærlighed og omsorg for bare at være til, uden at skulle yde noget bestemt? Denne ubetingede kærlighed kan man så jagte i voksen livet men det er ikke garanteret at den bliver givet, så det er bedre at kunne tildele sig selv kærlighed og egenomsorg.

Lavt selvværd kan også opstå i forbindelse med mobning, et dårligt kærlighedsforhold eller en utilfredsstillende situation i livet.

Hvad kan du gøre med et højt selvværd?

Et højt selvværd giver en bedre performance uanset om det drejer sig om at være personlig, social eller professionel.

Med et højt selvværd tør man tage en konstruktiv diskussion, håndtere konflikter og gennemføre det man sætter sig for.

Et højt selvværd kan få dig til at gøre ting du ikke troede var mulige. Med et højt selvværd bliver din tro på dig selv lige så stærk som din evne til at gøre gode ting for dig selv og andre.

Det bliver muligt at nå mål du sætter dig, alene fordi du tror på, at du er god nok.

Invester i dit selvværd og find din indre gudinde frem. Elsk dig selv for den du er, og ikke for hvad du kan.