LINDA RAMSING

CERTIFICERET Parterapeut

Parterapeut * Sexolog * Psykoterapeut

Selvværdsproblemer

Mennesker der lider af lavt selvværd har ofte en negativ opfattelse af sig selv, og bedømmer sig selv meget hårdt i forhold til hvordan de bedømmer andre mennesker. Man kan f.eks. tænke, at man ikke er god nok, at man er kedelig eller uinteressant, eller at man er en belastning for sine omgivelser. Man er tilbøjelig til at fokusere på fejl og mangler, men har omvendt en tendens til at undervurdere de positive sider af sig selv, ofte fordi man selv har meget svært ved at se dem.

Personer med lavt selvværd vurderer tit deres egen evne til at klare udfordringer meget lavt, og de holder sig måske af denne grund tilbage i forhold til en række udfordringer og opgaver, som de formentligt ville være lige så kompetente til at løse som alle andre. Går de i gang med opgaver, som andre skal se eller bedømme, vil personer med lavt selvværd ofte vurdere sig selv som i fare for at fejle og derfor anstrenge sig for at "kompensere" og lave tingene helt perfekt, som de forestiller sig andre forventer det af dem.

Mange personer der behandles for en angstlidelse, oplever, at deres selvværd højnes, fordi angsten har været med til at skabe et negativt syn på én selv; en oplevelse af at være svag eller skør, uden at dette har været sandt. Andre har et behov for at arbejde koncentreret med deres selvværdsproblematik, og blive bedre til ikke at lave fejlagtige negative antagelser om sig selv og egne kompetencer. I stedet arbejder man hen imod at få nogle nye "regler", såsom "det er menneskeligt at fejle, og at man behøver ikke at være vellidt af alle", "det er vigtigt at du har ret til at sige fra, og at andre ikke tager afstand fra dig af den grund" eller "du gerne må have en forventning til at andre mennesker er behagelige at være sammen med, uden du nødvendigvis skal præstere noget".     

*Medlem af Dansk Sexologforening